Kategorier
Bæredygtighed Hus & Have Klimaforandringer Miljøvenlighed

Hvilke varmekilder er de mest miljøvenlige?

Du kan opvarme din bolig på flere forskellige måder. Nogle er mere effektive end andre, men det er ikke alle, der er lige skånsomme overfor miljøet. Herunder finder du en oversigt over de mest miljøvenlige energikilder.

Hvis du er i tvivl om, hvilken energikilde der er den mest miljøvenlige, finder du herunder en guide over de forskellige muligheder, du har, når det kommer til opvarmning af boligen. I visse tilfælde kan det ligefrem betale sig at vælge en energi- og miljøvenlig varmekilde, selvom du skal betale for at få den udskiftet.

Fjernvarme

Den mest udbredte varmetype i Danmark er fjernvarme, som anvendes af omkring 65 % af de danske husstande. Fjernvarme anvender den spildvarme, der sker ved el-produktion eller afbrænding af affald, til at varme din bolig op. Dette er ikke en energivenlig varmekilde, omend den er effektiv.

Naturgas

Naturgas er en varmekilde, der anvender den gas, som findes i undergrunden eksempelvis ved Nordsøen. Gassen afbrændes, hvorefter vand og radiatorer kan bruge den til opvarmning. Det er en mere miljøvenlig energikilde end eksempelvis et oliefyr.

Varmepumpe 

En varmepumpe er betegnelsen for et varmeanlæg, der anvender varmeenergi direkte fra varmekilder, som har et minimalt temperaturniveau. Der findes forskellige typer af varmepumper; luft-vand-varmepumper og luft-luft-varmepumper. Begge er klimavenlige, da de anvender luften som opvarmningskilde.

Luft til vand

En luft-vand-varmepumpe fungerer eksempelvis ved, at den placeres udenfor boligen. Her trækker den luft ind, som kommer forbi en varmeveksler, der efterfølgende filtrerer varmen fra luften. Det betyder, at den kan udlede varm til det varmesystem, der er i boligen. Du kan finde luft til vand-varmepumper her

Luft til luft

Du kan også vælge en luft-luft-varmepumpe er et fornuftigt supplement, hvis du i forvejen har en anden varmeforsyning. Den kan eksempelvis anvendes i et sommerhus eller en anden helårsbolig, som ikke er så stor. Den fungerer ved, at der er en del af pumpen, som placeres uden for boligen, og en del, der placeres indenfor. Luft til luft-varmepumpen varmer udelukkende boligen op, så den kan altså ikke anvendes til at varme vand op.

Bioenergi

Bioenergi er blandt de mest effektive, vedvarende og miljøvenlige energikilder. Du afbrænder et biologisk materiale, som eksempelvis kan være halm eller træ, hvorefter der frigøres bioenergi. Det kan du anvende til at opvarme din bolig med, og det bedste ved det hele er, at det er CO2-neutralt.

Bioenergi vinder mere og mere frem, omend private boligejere ofte fravælger det, fordi anlægget, der producerer varmen, er dyrt og forholdsvist kompliceret. Der er dog ingen tvivl om, at det er blandt de absolut mest miljøvenlige energikilder, hvorfor fremtiden må vise, om det kommer til at blive allemandseje. 

På nuværende tidspunkt er der dog ingen løsninger, der gør, at alle bare kan investere i det og tjene det hjem på kort tid. Det kræver mange år, før anlægget har tjent sig selv hjem, men når først det har det, har du en miljøvenlig og effektiv energikilde, som ikke belaster kloden mere end højst nødvendigt.